Organic

Gele conische peen. Productief. Sterk rechtopstaand loof en uitstekend geschikt voor rooien met de klemband.

Groeidagen na zaaien
140
Type
Flakkee
Teeltmethode
ruggen
Voor de teelt van
B/C-peen
Zaden per ha ruggen (mln)
0,8-2,2
Lengte wortel
8,5
Loofsterkte
6
Kleur
7,5
Interne kleur
7
IR
Ad / Ar / Cc

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (= 13.333 strekkende meter per ha).

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond