Rode Nantes wortel met een goede schiettolerantie. Redsun heeft een mooie cilindrische vorm en is een aanvulling op het totale gekleurde wortelen segment.

Groeidagen na zaaien
110
Type
Nantes
Teeltmethode
ruggen; bedden
Voor de teelt van
B-peen
Zaden per ha bedden (mln)
1,5-2,2
Zaden per ha ruggen (mln)
1,2-2,0
Lengte wortel
7
Loofsterkte
6
Kleur
7
Interne kleur
7
IR
Ps, Pv

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (= 13.333 strekkende meter per ha).

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond