Rode Nantes wortel met een goede schiettolerantie. Redsun heeft een mooie cilindrische vorm en is een aanvulling op het totale gekleurde wortelensegment.

Groeidagen na zaaien
110
Type
Nantes
Teeltmethode
ruggen; bedden
Voor de teelt van
B-peen
Zaden per ha bedden (mln)
1,5-2,2
Zaden per ha ruggen (mln)
1,2-2,0
Lengte wortel
7
Loofsterkte
6
Kleur
7
Interne kleur
7
IR
Ps, Pv

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (= 13.333 strekkende meter per ha).

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond