Norway

Wortel

B-peen/schijvenpeen

Nantes wortel voor de bewaarteelt. Uniforme, cilindrische peen. Goede breukvastheid. Zijn sterke loof maakt hem uitermate geschikt voor de biologische teelt. Geschikt voor meerdere standdichtheden.

Type: 
Nantes
Groeidagen na zaaien: 
130
Teeltmethode: 
ruggen
Geschikt voor: 
versmarkt,
bewaring
Voor de teelt van: 
B-peen,
schijvenpeen,
B/C-peen
Lengte wortel: 
8
Kleur: 
7,5
Interne kleur: 
7,5
Zaden per ha ruggen (mln): 
1,3-2,2
Loofsterkte: 
8,5
IR: 
Ar /
Cc /
Ps, Pv

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (= 13.333 strekkende meter per ha).

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Groeischema

Vollegrond