Organic

Nantes wortel voor de bewaarteelt. Uniforme, cilindrische peen. Goede breukvastheid. Zijn sterke loof maakt hem uitermate geschikt voor de biologische teelt. Geschikt voor meerdere standdichtheden.

Loofsterkte
8,5
Lengte wortel
8
Type
Nantes
Voor de teelt van
B-peen
Voor de teelt van
schijvenpeen
Voor de teelt van
B/C-peen
Kleur
7,5
Interne kleur
7,5
Zaden per ha ruggen (mln)
1,3-2,2
Groeidagen na zaaien
130
Teeltmethode
ruggen
IR
Ar / Cc / Ps, Pv

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (= 13.333 strekkende meter per ha).

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond