Organic

Nantes wortel voor de bewaarteelt. Uniforme, cilindrische peen. Goede breukvastheid. Zijn sterke loof maakt hem uitermate geschikt voor de biologische teelt. Geschikt voor meerdere standdichtheden.

Groeidagen na zaaien
130
Type
Nantes
Teeltmethode
ruggen
Voor de teelt van
B-peen; schijvenpeen; B/C-peen
Zaden per ha ruggen (mln)
1,3-2,2
Lengte wortel
8
Loofsterkte
8,5
Kleur
7,5
Interne kleur
7,5
IR
Ar / Cc / Ps, Pv

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (= 13.333 strekkende meter per ha).

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond