Productieve, gladde en uniforme bewaarpeen. ook geschikt voor schijvenpeen. Breed inzetbaar, ook op meerdere standdichtheden.

Groeidagen na zaaien
130; 125
Type
Nantes
Teeltmethode
bedden; ruggen
Voor de teelt van
B-peen; schijvenpeen
Zaden per ha bedden (mln)
1,3-2,2
Zaden per ha ruggen (mln)
1,2-2,1 (B-peen) / 1,6-2,0 (schijvenpeen)
Lengte wortel
8
Loofsterkte
8
Kleur
7,5
Interne kleur
7
IR
Ar / Cc / Ps, Pv

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies aantal zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm rug (=13.333 strekkende meter per ha) / beddenteelt met 4 rijen per bed van 1,50 m. breedte.

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond