Nipomo

Wortel

B-peen

Middellate groeikrachtige Nantes. Produceert een cilindrische, zeer gladde en goed gevulde wortel. Heeft sterk, donker en opgericht loof. Opvallend goede kleur na het wassen en mooie inwendige kleur voor verssnijderij of schijfjesmarkt. Is op alle gronden inzetbaar en levert veel netto kilo’s. Voor bewaring in een koelcel niet eerder zaaien dan half mei.

Type: 
Nantes
Groeidagen na zaaien: 
125
Teeltmethode: 
ruggen,
bedden
Geschikt voor: 
versmarkt,
bewaring
Voor de teelt van: 
B-peen,
schijvenpeen
Lengte wortel: 
8
Kleur: 
8
Interne kleur: 
7,5
Zaden per ha bedden (mln): 
1,5-2,5
Zaden per ha ruggen (mln): 
1,5-2,1 (B-peen) / 1,6-2,0 (schijven)
Loofsterkte: 
6,5
IR: 
Ar /
Cc /
Ps, Pv

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies aantal zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm rug (=13.333 strekkende meter per ha) / beddenteelt met 4 rijen per bed van 1,50 m. breedte.

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Groeischema

Vollegrond