Nerja

Wortel

Bospeen

Voor voorjaars- en herfstteelt. Groeikrachtig ras. Produceert lange peen met een uitstekende kleur en goede smaak. Donkergroen, opstaand, ijzersterk, trekvast loof dat in de herfst bijzonder sterk is tegen geel blad. Door zijn uniformiteit en loofkwaliteit bijzonder snel te bossen.

Type: 
Amsterdamse Bak
Groeidagen na zaaien: 
85
Teeltmethode: 
bedden
Geschikt voor: 
versmarkt
Voor de teelt van: 
bospeen
Lengte wortel: 
8
Kleur: 
7
Interne kleur: 
8
Zaden per ha bedden (mln): 
1,3-1,8
Loofsterkte: 
9
IR: 
Ad /
Ar /
Cc /
Ps, Pv

In de zomerteelt dient Nerja met weinig stikstof, maar vooral voldoende kali geteeld te worden.

Groeischema

Vollegrond