Voor voorjaars- en herfstteelt. Groeikrachtig ras. Produceert lange peen met een uitstekende kleur en goede smaak. Donkergroen, opstaand, ijzersterk, trekvast loof dat in de herfst bijzonder sterk is tegen geel blad. Door zijn uniformiteit en loofkwaliteit bijzonder snel te bossen.

Groeidagen na zaaien
85
Type
Amsterdamse Bak
Teeltmethode
bedden
Voor de teelt van
bospeen
Zaden per ha bedden (mln)
1,3-1,8
Lengte wortel
8
Loofsterkte
9
Kleur
7
Interne kleur
8
IR
Ad / Ar / Cc / Ps, Pv

In de zomerteelt dient Nerja met weinig stikstof, maar vooral voldoende kali geteeld te worden.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond