Naval

Wortel

Bospeen

Nantes type geschikt voor bospeen. Zeer trekvast opgericht loof, sterk tegen geel blad. Deze uniforme wortel is bijzonder sterk tegen schurft en geeft een mooie heldere kleur na wassen.

Type: 
Nantes
Groeidagen na zaaien: 
90
Teeltmethode: 
bedden
Geschikt voor: 
versmarkt
Voor de teelt van: 
bospeen
Lengte wortel: 
7,5
Kleur: 
7
Interne kleur: 
7
Zaden per ha bedden (mln): 
1,0-1,6
Loofsterkte: 
8
IR: 
Ad /
Ar /
Cc

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies aantal zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm rug (=13.333 strekkende meter per ha) / beddenteelt met 4 rijen per bed van 1,50 m. breedte.

Groeischema

Vollegrond