Nantes type geschikt voor bospeen. Zeer trekvast opgericht loof, sterk tegen geel blad. Deze uniforme wortel is bijzonder sterk tegen schurft en geeft een mooie heldere kleur na wassen.

Groeidagen na zaaien
90
Type
Nantes
Teeltmethode
bedden
Voor de teelt van
bospeen
Zaden per ha bedden (mln)
1,0-1,6
Lengte wortel
7,5
Loofsterkte
8
Kleur
7
Interne kleur
7
IR
Ad / Ar / Cc

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies aantal zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm rug (=13.333 strekkende meter per ha) / beddenteelt met 4 rijen per bed van 1,50 m. breedte.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond