Napa

Wortel

B-peen/schijvenpeen

Groeikrachtige Nantes voor onderdekkersteelt, schijven- en B-peen. Zeer productief. Maakt veel lengte. Intense kleur zowel in- als uitwendig.

Type: 
Nantes
Groeidagen na zaaien: 
120
Teeltmethode: 
bedden
Geschikt voor: 
versmarkt,
bewaring
Voor de teelt van: 
waspeen en onderdek,
schijvenpeen,
B-peen
Lengte wortel: 
8,5
Kleur: 
8,5
Interne kleur: 
8
Zaden per ha bedden (mln): 
1,8-5,0 (waspeen) / 1,6-2,2 (schijven)
Loofsterkte: 
8

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (=13.333 strekkende meter per ha). beddenteelt van 4 rijen per bed van 1,50 m breedte.

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Groeischema

Vollegrond

    Vollegrond - Onderdek