Groeikrachtige Nantes voor onderdekkersteelt, schijven- en B-peen. Zeer productief. Maakt veel lengte. Intense kleur zowel in- als uitwendig.

Groeidagen na zaaien
120
Type
Nantes
Teeltmethode
bedden; ruggen
Voor de teelt van
waspeen en onderdek; schijvenpeen; B-peen
Zaden per ha bedden (mln)
1,8-5,0 (waspeen) / 1,6-2,2 (schijvenpeen)
Zaden per ha ruggen (mln)
1,6-2,2
Lengte wortel
8,5
Loofsterkte
8
Kleur
8,5
Interne kleur
8

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (=13.333 strekkende meter per ha). beddenteelt van 4 rijen per bed van 1,50 m breedte.

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond

    Vollegrond - Onderdek

      Vollegrond - Onderdek