Namdal

Wortel

B-peen/schijvenpeen

Gladde Nantes voor middelvroege teelt van B-peen en onderdekkersteelt (waspeen). Produceert een mooie slanke en cilindrische peen. Heeft sterk, donker en opstaand loof. Bewaarbaar onder strodek.

Type: 
Nantes
Groeidagen na zaaien: 
110
Teeltmethode: 
ruggen,
bedden
Geschikt voor: 
versmarkt,
korte bewaring
Voor de teelt van: 
waspeen en onderdek,
B-peen
Lengte wortel: 
9
Kleur: 
7,5
Interne kleur: 
7,5
Zaden per ha bedden (mln): 
2,0-2,4 (B-peen) / 2,5-4,5 (waspeen)
Zaden per ha ruggen (mln): 
1,8-2,2
Loofsterkte: 
8
IR: 
Ar

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (=13.333 strekkende meter per ha). beddenteelt van 4 rijen per bed van 1,50 m breedte.

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Groeischema

Vollegrond - Onderdek