Nairobi

Wortel

B-peen

Productieve, iets conische, zeer gladde Nantes. Uitstekende inwendige en uitwendige kleur. Presenteert zich opvallend goed na het wassen. Zeer breukvast. Houdt zich opvallend goed in de grond en onder strodek. Uitermate geschikt voor beddenteelt.

Type: 
Nantes
Groeidagen na zaaien: 
110
Teeltmethode: 
ruggen,
bedden
Geschikt voor: 
versmarkt,
bewaring
Voor de teelt van: 
B-peen
Lengte wortel: 
7
Kleur: 
7,5
Interne kleur: 
7
Zaden per ha bedden (mln): 
1,2-1,8
Zaden per ha ruggen (mln): 
1-1,9
Loofsterkte: 
6,5
IR: 
Cc

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Groeischema

Vollegrond