Productieve, iets conische, zeer gladde Nantes. Uitstekende inwendige en uitwendige kleur. Presenteert zich opvallend goed na het wassen. Zeer breukvast. Houdt zich opvallend goed in de grond en onder strodek. Uitermate geschikt voor beddenteelt.

Groeidagen na zaaien
110
Type
Nantes
Teeltmethode
ruggen; bedden
Voor de teelt van
B-peen
Zaden per ha bedden (mln)
1,2-1,8
Zaden per ha ruggen (mln)
1-1,9
Lengte wortel
7
Loofsterkte
6,5
Kleur
7,5
Interne kleur
7
IR
Cc

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond