Vroege, productieve, cilindrische, zeer gladde Nantes. Uitstekende inwendige en uitwendige kleur. Presenteert zich opvallend goed na het wassen.

Groeidagen na zaaien
115
Type
Nantes
Teeltmethode
ruggen; bedden
Voor de teelt van
B-peen
Zaden per ha bedden (mln)
1,2-1,8
Zaden per ha ruggen (mln)
1,0-1,8
Lengte wortel
7
Loofsterkte
7,5
Kleur
7,5
Interne kleur
8
IR
Ad / Ar / Cc / Ps, Pv

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (= 13.333 strekkende meter per ha).

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond