Zeer vroege ABK-hybride. Blijft het vroegste bospeenras! Ook geschikt voor A-peen, waspeen, snackpeen en fijne industriepeen. Produceert cilindrische gladde peen met een mooie kleur. Bijzonder zoete wortel.

Groeidagen na zaaien
80 (bospeen) / 90 (A-peen)
Type
Amsterdamse Bak
Teeltmethode
bedden
Voor de teelt van
bospeen; waspeen en onderdek; fijne industriepeen; A-peen; snackpeen
Zaden per ha bedden (mln)
1,3-1,8 (bospeen) / 4,0-7,0 (A-peen) / 7,0-9,0 (snackpeen)
Lengte wortel
7
Loofsterkte
6,5
Kleur
7
Interne kleur
7
IR
Ar / Cc / Ps, Pv

Gebruik

Vollegrond - Onderdek

    Vollegrond - Onderdek

    Vollegrond - Bospeen

      Vollegrond - Bospeen