Bewezen betrouwbaar en bedrijfszeker over meerdere jaren. Heeft zeer sterk, gezond loof. Hierdoor is Komarno tot diep in de herfst prima te klembandoogsten en beschermd tegen lichte nachtvorst. Weinig verlies bij koppen. Komarno scoort in vergelijkingsproeven gemiddeld hoog met drogestof, Brix en Caroteen. Het gehalte aan inhoudstoffen is sterk afhankelijk van bodem-, teelt- en weersomstandigheden.

Groeidagen na zaaien
155
Type
Flakkee
Teeltmethode
ruggen
Voor de teelt van
C/D-peen
Zaden per ha ruggen (mln)
0,6-0,8
Lengte wortel
9,5
Loofsterkte
8,5
Kleur
8
Interne kleur
9
IR
Ad / Ar / Cc

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Bij gebruik van geprimed zaad kan het zaadgetal omlaag gebracht worden naar 0,55 - 0,6 mln. zaden/ha.

Drogestof 13,5%, Brix 9-11, Nitraatgehalte laag (<200 mg/kg)

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond