Imperator, lang en cilindrisch. Uitstekende in- en uitwendige kwaliteit. Hoog rendement in de verwerking. Geschikt voor primeurteelt tot lange bewaring. Sterk loof.

Groeidagen na zaaien
125
Type
Imperator
Teeltmethode
ruggen; bedden
Voor de teelt van
Imperator; cut and peel
Zaden per ha bedden (mln)
2,5-3,2
Zaden per ha ruggen (mln)
2,3-3,0
Lengte wortel
9,5
Loofsterkte
7,5
Kleur
8
Interne kleur
8
IR
Ad / Ar / Cc / Ps, Pv

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (= 13.333 strekkende meter per ha).

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond