Flakkee type. Conische, goed gevulde wortel. Goede paarse kleur, zowel intern als extern. Sterk, donkergroen loof.

Groeidagen na zaaien
135
Type
Flakkee
Teeltmethode
ruggen
Voor de teelt van
B/C-peen
Zaden per ha ruggen (mln)
1,0-2,2
Lengte wortel
7
Loofsterkte
7
Kleur
8,5
Interne kleur
8
IR
Ps, Pv

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (= 13.333 strekkende meter per ha).

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond