Productieve, sterke wortel. Relatief iets langer en slanker. Sterk en gezond loof. Zeer goede bewaareigenschappen.

Groeidagen na zaaien
150
Type
Berlikumer
Teeltmethode
ruggen
Voor de teelt van
C/D-peen
Zaden per ha ruggen (mln)
0,5-1,0
Lengte wortel
9
Loofsterkte
8
Kleur
7
Interne kleur
7
IR
Ar / Cc

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (= 13.333 strekkende meter per ha).

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond