Productieve, grote wortel. Cilindrische tot conische vorm. Gezond loof: sterk tegen echte meeldauw. Type voor industrie.

Groeidagen na zaaien
125
Type
Berlikumer
Teeltmethode
ruggen
Voor de teelt van
C/D-peen
Zaden per ha ruggen (mln)
0,6-0,8
Lengte wortel
8
Loofsterkte
7,5
Kleur
8
Interne kleur
8
IR
Ad / Ar / Cc

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (= 13.333 strekkende meter per ha).

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond