Bangor

Wortel

C/D-peen

C/D-peen voor vroege teelt. Kort bewaarbaar. Hoog productieve Berlikumer. De vroegste C/D-peen in Nederland. Sterk op breuk en mooi cilindrisch.

Type: 
Berlikumer
Groeidagen na zaaien: 
110
Teeltmethode: 
ruggen,
bedden
Geschikt voor: 
versmarkt,
industrie,
korte bewaring
Voor de teelt van: 
C/D-peen
Lengte wortel: 
8
Kleur: 
7
Interne kleur: 
6,5
Zaden per ha bedden (mln): 
0,6-1,2
Zaden per ha ruggen (mln): 
0,5-1,0
Loofsterkte: 
7

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (= 13.333 strekkende meter per ha).

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Groeischema

Vollegrond