C/D-peen voor vroege teelt. Kort bewaarbaar. Hoog productieve Berlikumer. De vroegste C/D-peen in Nederland. Sterk op breuk en mooi cilindrisch.

Groeidagen na zaaien
110
Type
Berlikumer
Teeltmethode
ruggen; bedden
Voor de teelt van
C/D-peen
Zaden per ha bedden (mln)
0,6-1,2
Zaden per ha ruggen (mln)
0,5-1,0
Lengte wortel
8
Loofsterkte
7
Kleur
7
Interne kleur
6,5
IR
Ar / Cc

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: ruggenteelt met 75 cm ruggen (= 13.333 strekkende meter per ha).

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond