ABK-hybride voor de teelt van waspeen, onderdek, snackpeen, A-peen en fijne peen voor industrie. Perfect van smaak, produceert gladde cilindrische peen.

Groeidagen na zaaien
95
Type
snackpeen
Teeltmethode
bedden
Voor de teelt van
waspeen; onderdek; A-peen; snackpeen
Zaden per ha bedden (mln)
4,0-7,0 (A-peen) / 7,0-9,0 (snackpeen)
Lengte wortel
7
Loofsterkte
7,5
Kleur
7,5
Interne kleur
7,5
IR
Ar / Cc / Ps, Pv

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: beddenteelt met 4 rijen per bed van 1,50 m breedte.

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond - Onderdek

    Vollegrond - Onderdek