Aranka

Wortel

Bospeen/A-peen/Snackpeen

Bos- en snackpeen type met een zeer goede smaak. Gladde cilindrische peen met een prachtige kleur. Aranka blijft goed in de maat, heeft sterk en gezond loof en past perfect in het plaatje voor fijne snackpeen.

Type: 
Amsterdamse Bak
Groeidagen na zaaien: 
90
Teeltmethode: 
bedden
Geschikt voor: 
versmarkt
Voor de teelt van: 
waspeen,
bospeen,
A-peen,
snackpeen
Lengte wortel: 
8
Kleur: 
7,5
Interne kleur: 
7,5
Zaden per ha bedden (mln): 
1,3-1,8 (bospeen) / 4,0-7,0 (A-peen) / 7,0-9,0 (snackpeen)
Loofsterkte: 
8
IR: 
Ar /
Ps, Pv

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: beddenteelt met 4 rijen per bed van 1,50 m breedte.

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Groeischema

Vollegrond - Bospeen

    Vollegrond - Onderdek