Adana

Wortel

A-peen/Snackpeen

Vroege ABK hybride. Geschikt voor de teelt van waspeen, onderdek, snackpeen, A-peen en fijne peen voor industrie. Produceert cilindrische peen met een mooie kleur.

Type: 
Amsterdamse Bak
Groeidagen na zaaien: 
95
Teeltmethode: 
bedden
Geschikt voor: 
versmarkt,
industrie
Voor de teelt van: 
A-peen,
snackpeen,
fijne industriepeen,
onderdek,
waspeen
Lengte wortel: 
7
Kleur: 
7
Interne kleur: 
7
Zaden per ha bedden (mln): 
4,0-7,0 (A-peen) / 7,0-9,0 (snackpeen)
Loofsterkte: 
8
IR: 
Cc /
Ps, Pv

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: beddenteelt met 4 rijen per bed van 1,50 m breedte.

Groeischema

Vollegrond - Onderdek