Vroege ABK-hybride. Geschikt voor de teelt van waspeen, onderdek, snackpeen, A-peen en fijne peen voor industrie. Produceert cilindrische peen met een mooie kleur.

Groeidagen na zaaien
95
Type
Amsterdamse Bak
Teeltmethode
bedden
Voor de teelt van
A-peen; snackpeen; fijne industriepeen; onderdek; waspeen
Zaden per ha bedden (mln)
4,0-7,0 (A-peen) / 7,0-9,0 (snackpeen)
Lengte wortel
7
Loofsterkte
8
Kleur
7
Interne kleur
7
IR
Cc / Ps, Pv

Wij adviseren vroege zaaiingen af te dekken om schieters te voorkomen.

Advies zaden per ha: beddenteelt met 4 rijen per bed van 1,50 m breedte.

Gebruik

Vollegrond - Onderdek

    Vollegrond - Onderdek