Passat

Witte Kool

Industrie

Vaste kool met een mooie inwendige structuur en snit. Productief en uniform. Gezond gewas en goede houdbaarheid op het veld.

Vroegheid: 
middelvroeg
Groeidagen na planten: 
120
Geschikt voor: 
industrie,
bewaring
Gewicht (kg): 
7,0-8,5
Planten per ha (x1000): 
25-33
HR: 
Ac /
Foc

Groeischema

Vollegrond