Organic

Een winterkool hybride. Produceert compacte, mooi ronde kolen met een donkergroene kleur. Een groeikrachtig ras met een goede houdbaarheid op het veld. Houdt zich prima onder winterse omstandigheden.

Groeidagen na planten
130
Teeltperiode
voorjaar
Teeltperiode
winter