Een kruising tussen savooie kool en rode kool. Produceert een zeer forse, donkergroene, licht gesavooide kool met in- en uitwendige anthociaankleuring. Aanbevolen voor de (late) herfstteelt. Geeft een mooie sierwaarde in de herfst en winter. Kan wat vorst verdragen.

Groeidagen na planten
110
Teeltperiode
late herfst
Planten per ha (x1000)
40-45
HR
Foc