Red Baron

Uien

Rode zaaiui

Meest geteelde rode uienras in Nederland. Hoge opbrengst en grove maatsortering. Bij voorkeur telen op zwaardere grond (meer dan 25% afslibbaar). Geprimed zaad geeft een betere uniformiteit.

Vroegheid: 
6
Hardheid ui: 
7
Huidkwaliteit: 
7
Spruitvorming: 
7
Opbrengst: 
104
Voorkeursgrond: 
zwaar
Max. kg N-bemesting/ha.: 
130

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.

Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.

Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.

Spruitvorming: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.

Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.

N- gift en bewaring zijn afhankelijk van de plantdatum en grondsoort. Voor het juiste advies neem contact op met uw vertegenwoordiger.

Groeischema

Vollegrond