Hyway

Uien

Middenvroege zaaiui

Goede opbrengstpotentie. Harde ui met een heel goede spruitrust. Uitstekend geschikt voor de lange bewaring.

Vroegheid: 
6,8
Hardheid ui: 
8
Huidkwaliteit: 
8
Spruitvorming: 
8
Opbrengst: 
105
Voorkeursgrond: 
midden tot zwaar
Max. kg N-bemesting/ha.: 
140
IR: 
Pt

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.

Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.

Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.

Spruitvorming: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.

Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.

N- gift en bewaring zijn afhankelijk van de plantdatum en grondsoort. Voor het juiste advies neem contact op met uw vertegenwoordiger.