Zeer productief vroeg ras. Ook onder droge omstandigheden een goede opbrengst door een sterk wortelgestel. Sterker tegen pinkroot. Uitlevering zaden vanaf begin april.

Vroegheid
8,7
Hardheid ui
7
Huidkwaliteit
7
Spruitvorming
7
Opbrengst
108
IR
Pt

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.

Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.

Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.

Spruitvorming: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.

Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.

Bewaring: bewaaradvies op grond van de raseigenschappen. Bij mechanische koeling 1 maand langer bewaarbaar.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond