Door sterk wortelgestel goed op droogtegevoelige gronden. Voor de lange bewaring. Zeer goede hardheid en huid-vastheid. Geschikt voor Zuid-Nederland en België.

Vroegheid
6,2
Hardheid ui
8
Huidkwaliteit
8
Spruitvorming
8
Opbrengst
105
Voorkeursgrond
midden tot zwaar
Max. kg N-bemesting/ha.
140
Bewaarduur
t/m juni
IR
Pt

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.

Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.

Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.

Spruitvorming: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.

Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.

N- gift en bewaring zijn afhankelijk van de plantdatum en grondsoort. Voor het juiste advies neem contact op met uw vertegenwoordiger.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond