Meest productieve ras. Uitstekend wortelgestel. Geschikt voor droge en zware gronden.

Vroegheid
5,7
Hardheid ui
6
Huidkwaliteit
7
Spruitvorming
6
Opbrengst
111
Voorkeursgrond
zwaar

1-9: een hoger cijfer betekent vroeger in oogstrijpheid.

Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.

Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.

Spruitvorming: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.

Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.

Bewaring: bewaaradvies op grond van de raseigenschappen. Bij mechanische koeling 1 maand langer bewaarbaar.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond