Hylander

Uien

Middenvroege zaaiui

Hylander: Een middenvroeg, HR meeldauw-resistent ras. Mooie ronde, uniforme uien. Goede huid- en bewaarkwaliteit. Geeft een hoge opbrengst. Hylander kan worden bewaard tot en met mei en op alle gronden gezaaid worden. Zie in de tabel hieronder voor meer informatie over HR.

Vroegheid: 
6,3
Hardheid ui: 
8
Huidkwaliteit: 
7
Spruitvorming: 
7
Opbrengst: 
100
Voorkeursgrond: 
alle gronden
Max. kg N-bemesting/ha.: 
140
HR: 
Pd
IR: 
Pt

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.

Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.

Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.

Spruitvorming: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.

Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.

N- gift en bewaring zijn afhankelijk van de plantdatum en grondsoort. Voor het juiste advies neem contact op met uw vertegenwoordiger.

Groeischema

Vollegrond