Een middelvroeg ras met hoge resistentie valse meeldauw. Mooie ronde, uniforme uien. Goede huid- en bewaarkwaliteit. Geeft een hoge opbrengst. Hylander kan tot en met mei worden bewaard en op alle gronden gezaaid worden.

Vroegheid
6,3
Hardheid ui
8
Huidkwaliteit
7
Spruitvorming
7
Opbrengst
100
Voorkeursgrond
alle gronden
Max. kg N-bemesting/ha.
140
HR
Pd
IR
Pt

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.

Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.

Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.

Spruitvorming: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.

Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.

N- gift en bewaring zijn afhankelijk van de plantdatum en grondsoort. Voor het juiste advies neem contact op met uw vertegenwoordiger.

Hoge Resistentie (HR): planten-rassen die de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag onder normale ziekte- of plaagdruk in hoge mate beperken in vergelijking met vatbare rassen.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond