Rijnsburger hybride met een uitstekende huidkwaliteit.
Een zeer harde ui met een hele goede spruitrust. Zeer geschikt voor de lange bewaring.

Vroegheid
6,3
Hardheid ui
9
Huidkwaliteit
9
Spruitvorming
9
Opbrengst
104
Voorkeursgrond
krachtig tot zwaar
Max. kg N-bemesting/ha.
140

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.

Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.

Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.

Spruitvorming: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.

Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.

N- gift en bewaring zijn afhankelijk van de plantdatum en grondsoort. Voor het juiste advies neem contact op met uw vertegenwoordiger.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond