Zeer productief vroeg ras. Ook onder droge omstandigheden een goede opbrengst door een sterk wortelgestel. Sterker tegen pinkroot.

Vroegheid
8,7
Hardheid ui
7
Huidkwaliteit
6
Spruitvorming
6
Opbrengst
104
Voorkeursgrond
alle gronden
Max. kg N-bemesting/ha.
170
Bewaarduur
t/m januari
IR
Pt

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.

Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.

Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.

Spruitvorming: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.

Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond