Albion

Uien

Witte zaaiui

Productieve, zeer uniforme ronde witte ui. Geschikt voor versmarkt en korte bewaring. Albion heeft een hoog drogestofgehalte.

Vroegheid: 
6,5
Hardheid ui: 
7
Huidkwaliteit: 
6
Opbrengst: 
90
Voorkeursgrond: 
alle gronden
Max. kg N-bemesting/ha.: 
140
IR: 
Pt

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.

Spruitvorming: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvorming overgaat.

Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.

Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.

N- gift en bewaring zijn afhankelijk van de plantdatum en grondsoort. Voor het juiste advies neem contact op met uw vertegenwoordiger.

Groeischema

Vollegrond