Troy

Uien (plantuien)

Quality Inside plantuien

Zeer hoge schiettolerantie. Groeikrachtig en een hoge opbrengst van ronde uien. Mooie donkergele kleur. Geschikt voor directe afzet. Geschikt voor overwinteringsteelt en vroege voorjaarsuitplant.

Vroegheid: 
13
Hardheid ui: 
6
Huidkwaliteit: 
6,5
Schiettolerantie: 
zeer goed
Opbrengst: 
98
Max. kg N-bemesting/ha.: 
120
Planten per ha (x1000): 
650-700
Drogestofgehalte: 
14,2
Scherpte: 
4,7
IR: 
Pt

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.

Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.

Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.

Bewaarbaarheid: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvoriming overgaat.

Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Plantaantal, N- gift en bewaring zijn afhankelijk van de plantdatum en grondsoort. Voor het juiste advies neem contact op met uw vertegenwoordiger.

Groeischema

Vollegrond