Zeer hoge schiettolerantie. Groeikrachtig en een hoge opbrengst van ronde uien. Mooie donkergele kleur. Geschikt voor directe afzet.
Geschikt voor overwinteringsteelt en vroege voorjaarsuitplant.

Vroegheid
14,5
Hardheid ui
6
Huidkwaliteit
6,5
Opbrengst
98
Drogestofgehalte
14,2
Max. kg N-bemesting/ha.
120
Planten per ha (x1000)
650-700
Schiettolerantie
zeer goed
Bewaarbaarheid
6
Bewaarduur
6
IR
Pt

Vroegheid: 1 punt hoger is 1 week eerder oogstbaar.

Huidkwaliteit: een hoog cijfer geeft aan dat het ras een goede bewaarbaarheid heeft.

Bewaarbaarheid: een hoog cijfer geeft aan dat het ras traag tot spruitvoriming overgaat.

Hardheid: een hoog cijfer geeft aan dat dit een harde ui betreft.

Opbrengst: indexcijfer ten behoeve van onderlinge vergelijking.

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Plantaantal, N- gift en bewaring zijn afhankelijk van de plantdatum en grondsoort. Voor het juiste advies neem contact op met uw vertegenwoordiger.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond