Uniform opgericht type. Stevig, donker gewas. Productief en arbeidsvriendelijk. Oogst van vroeg tot laat.

Opgerichtheid
7
Gezondheid
7
Lengte blad
8
Kleur blad
7
IR
Foc / Pt

1-9: een hoger cijfer betekent een betere waardering voor de betreffende eigenschap.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond