Zeer vroeg ras. Gladde, zeer grove frisgroene spruit met een zeer goede smaak.

Groeidagen na planten
120
Vroegheid
zeer vroeg
Percentage A-spruiten
5%
Percentage B-spruiten
90%
Percentage C-spruiten
5%
N-behoefte basisbemesting
normaal
N-behoefte overbemesting
matig
N-behoefte totaal (kg/ha)
230-250
Lengte plant
lang
Stevigheid plant
matig stevig
Plantafstand (cm)
75 x 35
HR
Foc

De bemestingsbehoefte is slechts een indicatie. Het uiteindelijke bemestingsadvies is afhankelijk van grondomstandigheden, bodemvruchtbaarheid, bewortelbaar profiel, humusgehalte en te verwachten mineralisatie.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond