Bijzonder stevig, middelvroeg ras voor de wat fijnere maat spruiten. Geeft een zeer hoog aantal spruiten per stam die door de wat ovale vorm uitstekend machinaal te schonen zijn.

Stevigheid plant
zeer stevig
Percentage B-spruiten
5%
Groeidagen na planten
170
Percentage D-spruiten
5%
N-behoefte totaal (kg/ha)
250-280
N-behoefte basisbemesting
normaal
Percentage A-spruiten
90%
N-behoefte overbemesting
normaal
Plantafstand (cm)
75 x 35
Lengte plant
zeer lang
Vroegheid
middelvroeg
HR
Foc

De bemestingsbehoefte is slechts een indicatie. Het uiteindelijke bemestingsadvies is afhankelijk van grondomstandigheden, bodemvruchtbaarheid, bewortelbaar profiel, humusgehalte en te verwachten mineralisatie.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond