Vroeg ras. Zeer productief en sleetbestendig. Hoog percentage B-spruiten. Makkelijke vulling met B-spruiten tot in de kop van de plant. Zeer productief!

Groeidagen na planten
145
Vroegheid
vroeg
Percentage A-spruiten
5%
Percentage B-spruiten
90%
Percentage C-spruiten
5%
N-behoefte basisbemesting
normaal
N-behoefte overbemesting
normaal
N-behoefte totaal (kg/ha)
230-250
Lengte plant
lang
Stevigheid plant
stevig
Plantafstand (cm)
75 x 36/38
HR
Foc

De bemestingsbehoefte is slechts een indicatie. Het uiteindelijke bemestingsadvies is afhankelijk van grondomstandigheden, bodemvruchtbaarheid, bewortelbaar profiel, humusgehalte en te verwachten mineralisatie.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond