Hector is een middellaat ras voor de wat fijnere spruitensortering. Opvallend is het stevige gewas waar een hoog aantal donkere, gladde spruiten met een hoog soortelijk gewicht aan groeit. Hector heeft een hoge weerstand tegen Light Leaf Spot.

Groeidagen na planten
210
Vroegheid
middellaat/laat
Percentage A-spruiten
75%
Percentage B-spruiten
20%
Percentage D-spruiten
5%
N-behoefte basisbemesting
matig tot normaal
N-behoefte overbemesting
normaal
N-behoefte totaal (kg/ha)
210-230
Lengte plant
lang
Stevigheid plant
stevig
Plantafstand (cm)
75 x 40
IR
Xcc

De bemestingsbehoefte is slechts een indicatie. Het uiteindelijke bemestingsadvies is afhankelijk van grondomstandigheden, bodemvruchtbaarheid, bewortelbaar profiel, humusgehalte en te verwachten mineralisatie.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond