Hector is een middellaat ras voor de wat fijnere spruitensortering. Opvallend is het stevige gewas waar een hoog aantal donkere, gladde spruiten met een hoog soortelijk gewicht aan groeien. Hector heeft een hoge weerstand tegen Light Spot.

Stevigheid plant
stevig
Percentage B-spruiten
20%
Groeidagen na planten
210
Percentage D-spruiten
5%
N-behoefte totaal (kg/ha)
210-230
N-behoefte basisbemesting
matig tot normaal
Percentage A-spruiten
75%
N-behoefte overbemesting
normaal
Plantafstand (cm)
75 x 40
Lengte plant
lang
Vroegheid
middellaat/laat
IR
Xcc

De bemestingsbehoefte is slechts een indicatie. Het uiteindelijke bemestingsadvies is afhankelijk van grondomstandigheden, bodemvruchtbaarheid, bewortelbaar profiel, humusgehalte en te verwachten mineralisatie.

Gebruik

Vollegrond