Reuzenspitskool. Speciaal voor levering van grove sorteringen aan de snijderij. Traaggroeiend ras met een fors en gezond gewas. Geschikt voor overwinteringsteelt in Spanje en Portugal.

Planten per ha (x1000)
40
Vorm
spits
Groeidagen na planten
90 - 110
Bewaarduur
kort
HR
Foc

Vroege plantingen dienen te worden afgedekt.

Jong oogsten komt de bewaarkwaliteit ten goede.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond