Reuzenspitskool. Speciaal voor levering van grove sorteringen aan de snijderij. Traaggroeiend ras met een fors en gezond gewas. Geschikt voor overwinteringsteelt in Spanje en Portugal.

Groeidagen na planten
90 - 110
Planten per ha (x1000)
40
Vorm
spits
Bewaarduur
kort
HR
Foc

Vroege plantingen dienen te worden afgedekt.

Jong oogsten komt de bewaarkwaliteit ten goede.

Gebruik

Vollegrond

    Vollegrond