Compacte savooiekool met een grijsgroen gewas. Gloriosa heeft een goed soortelijk gewicht en presenteert mooi in de kist. Kan kort bewaard worden.

Planten per ha (x1000)
25-40
Groeidagen na planten
135
Teeltperiode
herfst
Teeltperiode
winter
Teeltperiode
bewaring
Bewaarduur
IR
Xcc

Kort te bewaren bij latere plantingen, mits jong en gezond geoogst.

Usage

Vollegrond